خانه » حریق روغن

حریق روغن

نحوه اطفا حریق روغن و تاثیر ریختن آب بر روی روغن داغ در آشپزخانه را در فیلم زیر می توانید مشاهده نمایید.