خانه » حریق خودرو

حریق خودرو

در این بخش به تفاوت بین حریق در انواع خودروها و نحوه اطفا آنها اشاره میگردد.