خانه » انفجار خودرو در زمان اطفاء

انفجار خودرو در زمان اطفاء

واکنش آتش نشان شجاع که در هنگام اطفا ماشین با  انفجار خودرو روبرو میشود