خانه » لزوم استفاده از PPE

لزوم استفاده از PPE

لزوم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در این فیلم نشان داده میشود توجه نمایید که این فیلم به زبان اصلی آپلود شده است