خانه » گسترش حریق

گسترش حریق

دور زدن آتش و ماندن ماشین آتش نشانی در حریق