خانه » مشاوره ها

مشاوره ها

  1. مشاور ایمنی و آتش نشانی شرکت آب نیرو از شرکتهای تابعه وزارت نیرو در زمینه آموزش رابطان ایمنی در ساختمانهای بلند با هدف تشکیل واحدهای آتش نشانی اختصاصی برای پیشگیری از حریق و حوادث و برگزاری کارگاه آموزشی رابطان ایمنی در اسفند 1387
  2. مشاور ایمنی و آتش نشانی آبفای منطقه 3 و 6 ناحیه زیر مجموعه
  3. مشاور ایمنی در هلدینگ دارویی کشور به نام Tipico با 40 عدد کارخانه دارویی از سال 94 تا کنون