خانه » کارکنان سد لتیان مرداد 93

کارکنان سد لتیان مرداد 93

دوره آموزش ایمنی و اتش نشانی سد لتیان از طرف دانشگاه شهید عباسپور در 93/5/22

مدرس مهندس سپهر وفایی

photo_2016-07-31_14-50-45photo_2016-07-31_15-23-22 photo_2016-07-31_15-23-27 photo_2016-07-31_15-23-30 photo_2016-07-31_15-23-39 photo_2016-07-31_15-23-42