خانه » زلزله و نکات ایمنی قبل از خرید زمین

زلزله و نکات ایمنی قبل از خرید زمین

در این انیمیشن رعایت نکات ایمنی در رابطه با زلزله قبل از خرید زمین و احداث ساختمان نشان داده می شود