خانه » برترین حوادث لیفتراک

برترین حوادث لیفتراک

در این فیلم ده مورد از حوادث برتر لیفتراک را مشاهده می کنید. انجام این موارد توسط اپراتور لیفتراک موجب این حوادث می شود: 1. حرکت و دور زدن لیفتراک وقتی که شاخک بالاست 2. حرکت با بار بدون داشتن دید کافی 3. عدم توجه به ظرفیت لیفتراک و وزن بار 4. نداشتن تمرکز حین کار 5. توجه نکردن به خطرات پیچ ها 6. عدم مهار مناسب بار پیش از بالابری 7. مشخص نشدن مسیر حرکت لیفتراک و نبود گارد های محافظ در مناطق کوچک