خانه » سقوط همزمان 2 دستگاه جرثقیل

سقوط همزمان 2 دستگاه جرثقیل

رعایت نکردن اصول کار با جرثقیل