خانه » ایمنی داربست

ایمنی داربست

فیلم نحوه بستن داربست و قوانین و نکات ایمنی هنگام کار با داربست (زبان اصلی)