خانه » برخورد جرثقیل با خط برق فشار قوی

برخورد جرثقیل با خط برق فشار قوی

در این ویدئو نكات ایمنی در زمان برخورد بوم جرثقیل با خط فشار قوی بخصوص بحث ولتاژ گام شرح داده می شود .