خانه » حمل مصدوم با نردبان و قرقره

حمل مصدوم با نردبان و قرقره

فیلم مانور حمل مصدوم با استفاده از نردبان و قرقره توسط آتش نشانان ایرانی