خانه » انفجار در اروگوئه

انفجار در اروگوئه

فیلم لحظه انفجار گاز تحت فشار در ساختمان هنگام دسترسی به اکسیژن