خانه » بررسی اولیه مصدوم

بررسی اولیه مصدوم

فیلم بررسی علائم حیاتی و اقدامات اولیه بر روی فرد مصدوم

http://www.aparat.com/v/9zKwJ