خانه » حادثه در شهر بازی چین

حادثه در شهر بازی چین

فیلم حادثه در شهر بازی چین به علت نا ایمن بودن تجهیزات بازی کودکان

http://www.aparat.com/v/riHSX