خانه » بزرگترین ماشین اطفا حریق دنیا

بزرگترین ماشین اطفا حریق دنیا

فیلم بزرگترین و قویترین ماشین اطفا حریق دنیا و مناسب برای اطفاء حریقهای بزرگ

http://www.aparat.com/v/AtMLq