خانه » استرس گرمایی در محیط کار

استرس گرمایی در محیط کار

در این انمیشن شما با خطر کار درمحیط های گرم و روشهای پیشگیری از صدمات مرتبط آشنا می شوید

http://www.aparat.com/v/ZjxiH