خانه » دستورالعمل معاینات پزشکی برای کار در ارتفاع

دستورالعمل معاینات پزشکی برای کار در ارتفاع

دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی برای کار در ارتفاع

تهیه کننده: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واحد سلامت، کار و HSE