خانه » کار نا ایمن

کار نا ایمن

قرار دادن مانع در مکان نامناسب که باعث حادثه می شود

http://www.aparat.com/v/WYjOi