خانه » اطفاء خودرو با چادر

اطفاء خودرو با چادر

فیلم نحوه اطفاء خودرو با چادر توسط آتش نشانها

http://www.aparat.com/v/0y3zR