خانه » کار نا ایمن

کار نا ایمن

برخورد فرد با مانع شیشه ای در خیابان

http://www.aparat.com/v/7c1M3