خانه » انفجار مخزن گاز به دلیل نصب غیر اصولی در میانه

انفجار مخزن گاز به دلیل نصب غیر اصولی در میانه

فیلم دوربین مدار بسته پمپ بنزین از انفجار مخزن گاز به دلیل نصب غیر اصولی در میانه

http://www.aparat.com/v/EkBbu