خانه » ایمنی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ایمنی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

لیست دوره های کاربردی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به شرح ذیل می باشد:

ردیف

دوره های ایمنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره (ساعت)

1. مقررات و اصول HSE 12
2. اصول بازرسی HSE 16
3. اصول گزارش نویسی در HSE 16
4. سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE 16
5. الزامات HSE پیمانکاران 24
6. سناریو نویسی و تجزیه و تحلیل شرایط اضطررای 16
7. مبانی پدافند غیرعامل 16
8. مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 16
9. اصول و برنامه ریزی مدیریت بحران 16
10. حوادث ناشی از کار 16
11. بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث 24
12. آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور 16
13. ارگونومی عمومی 16
14. ارگونومی تخصصی 24
15. بهداشت حرفه ای 8
16. بیماریها و عوارض شغلی در صنایع 24
17. بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن 8
18. عوامل فیزیکی محیط کار 24
19. عوامل شیمیایی محیط کار 16
20. برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS 16
21. سم شناسی صنعتی 16
22. کمکهای اولیه مقدماتی 16
23. کمک های اولیه پیشرفته و امداد و نجات 40
24. مدیریت عملیات امداد و نجات 16
25. امداد و نجات در زلزله 16
26. امداد در سوانح و حوادث طبیعی 16
27. آمادگی و مقابله در سوانح 16
28. سیستمهای ایمنی  (انواع حفاظها) 16
29. مبانی حریق 16
30. عملیات آتش نشانی 40
31. فرماندهی حریق و آتش 32
32. هیدرولیک آتش نشانی 24
33. اصول طناب بندی 16
34. مباني محيط زيست 8
35. تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت زيست‌محيطي ISO- 14001)) 24
36. مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست‌محيطي (ISO- 14001) 24
37. مميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001) 24
38. تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS- 18001) 24
39. مدیریت پسماندهای شیمیایی و دفع ضایعات 24
40. آلودگی هوا و روشهای کنترل 24
41. آلودگی آبهای زیرزمینی و روشهای کنترل 24
42. آلودگی خاک و روشهای کنترل 16
43. آلودگی دریا و روشهای کنترل 32
44. مدیریت منابع انسانی 16
45. ارزیابی محیط کار توسط نرم افزار ارگونومی 16
46. نرم افزار ALOHA, ANSYS, PHAST 24
47. پمپ های آتش نشانی 16
48. تجهیزات و ادوات آتش نشانی 40
49. آشنایی با وسایل حفاظت فردی 16
50. اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی 16
51. انواع ماسک های تنفسی و نحوه استفاده آن 16
52. ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی 16
53. ایمنی جوشکاری و برشکاری 16
54. ایمنی حمل و نقل بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی 24
55. ایمنی در گودبرداری و حفاری 16
56. ایمنی داربست 16
57. کار در ارتفاع 16
58. ایمنی مخازن 16
59. ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه شیمی 24
60. ایمنی کار در فضای بسته و محدود 16
61. ایمنی کار با انواع ماشین آلات صنعتی 24
62. ایمنی در کارگاه های صنعتی 16
63. ایمنی در انبارداری 16
64. ایمنی در کار با انواع چرثقیلها 8
65. ایمنی حمل و نقل با لیفتراک 8
66. ایمنی در بالابرها و آسانسور 16
67. ایمنی در تصفیه خانه صنعتی 24
68. ایمنی در برق 16
69. ایمنی برق پیشرفته 16
70. ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار 16
71. اصول HSE در بارگیری و حمل نقل زمینی 8
72. آشنایی با خطرات گاز H2S 16
73. پروانه های کار گرم و سرد 8
74. ایمنی فرایند در واحدهای صنعتی 24
75. کلیات NFPA 16
76. خطرات کوره ها و دیگهای بخار 16
77. خطرات مخازن هیدروکربنی 24
78. سیستم الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون (ISO 17025) 24
79. نظم و انظباط کارگاهی (5S) 24
80. تهیه و تدوین HSE PLAN و مدیریت آن 16
81. انواع بیمه (تامین اجتماعی، مسئولیت و …) 8
82. انواع خطرات و مدیریت ریسک در کارگاهها 16
83. ایمنی در طراحی و مهندسی 16
84. ارزیابی و تکنیکهای ریسک 16
85. دستگاه آزمایش گاز و انواع ماسکهای تنفسی 16