خانه » کار ناایمن در ارتفاع

کار ناایمن در ارتفاع

فیلم جابجایی افراد و تجهیزات با جرثقیل بصورت کاملا ناایمن

http://www.aparat.com/v/Bfy5F