خانه » ایمنی برق

ایمنی برق

یکی از حوادث عمده ای که در صنایع برای کارگران رخ می دهد، برق گرفتگی و اتفاقاتی است که با برق و الکتریسیته سر و کار دارد. با رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از خطرات احتمالی، می توان این حوادث را به حداقل ممکن کاهش داد و سلامت کارگران را بیمه کرد. چنانچه بدن فردی به یک اختلاف پتا نسیل الکتریکی متصل گردد ، بسته به میزان ولتاژ اعمال شده و مقاومت الکتریکی بدن شخص ، جریانی از بدن وی عبور خواهد کرد. این جریان آثار نامطلوب و خطرناکی بر روی بدن به جا می گذارد و در شرایطی مرگ شخص برق گرفته کاملا قطعی و قابل پیش بینی است.میزان خطر به عواملی همچون نوع جریان ، مسیر جریان ، مسیر جریان ، فرکانس جریان، مقاومت الکتریکی بدن ، سطح تماس ، زمان تماس ، محل تماس و مقدار شدت جریان بستگی دارد.

اهداف ایمنی برق:

  1. شناخت خطرات الکتریسیته
  2. شناخت خطرات کار با تجهیزات برقی
  3. شناخت برق فشار قوی
  4. حریق الکتریسیته و نحوه اطفاء آن