خانه » مهار آتش مخازن

مهار آتش مخازن

فیلم آتش سوزی مخازن و نحوه مهار آتش آن 

http://www.aparat.com/v/21HLn