خانه » ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار در ارتفاع

يكي از انواع حوادث شغلي كه از شدت پيامد بالايي برخودار است سقوط افراد از ارتفاع در حين انجام يك عمليات شغلي مي‌باشد. هر چند كه براي حذف و كنترل خطرات سقوط بهترين روش طراحي و نگهداري ايمن محيط كار مي‌باشد اما در بسياري از موارد بدليل بالا بودن شدت پيامد حوادث سقوط و به منظور افزايش ضريب ايمني در برابر اين نوع خطرات، افزایش آگاهی افراد و استفاده از تجهيزات حفاظت فردي الزامي مي‌شود.

اهداف ایمنی کار در ارتفاع:

  1. آشنایی با خطرات کار در ارتفاع و پیشگیری از سقوط
  2. شناخت موارد ایمنی داربست در زمان نصب و حین کار
  3. آشنایی با وسایل حفاظت فردی کار در ارتفاع