خانه » حریق و آتش نشانی

حریق و آتش نشانی

آتش‌سوزي يكي از خطرناك‌ترين پديده‌هايي است كه خسارت جاني و مالي زيادي بوجود مي‌آورد. در بررسي آمارها و علل آتش سوزي‌هاي كشورهاي مختلف صنعتي چنين نتيجه گرفته شده است كه قريب 75 الي 80 درصد آتش سوزي‌ها قابل پيش‌بيني و پيشگيري مي‌باشند و چنانچه علاج واقعه قبل از وقوع گردد، قريب 75% خسارات ساليانه ناشي از حريق كاسته مي‌شود كه رقم بسيار قابل توجهي است و براي 25% بقيه بايد به موثرترين ادوات و تجهيزات  آتش نشاني مجهز شد.

اهداف آشنایی با حریق:

  1. شناخت آتش سوزی، علل توسعه و روشهای جلوگیری از بروز آتش
  2. آشنایی با اصول طناب بندی و گره های آتش نشانی و کاربردهای آنها
  3. شناخت مجموعه مقررات عمومی ایمنی و آتش نشانی
  4. شناخت تجهیزات و ادوات آتش نشانی و کاربردهای آنها
  5. آشنایی با نحوه انجام عملیاتهای مختلف در اطفا حریق و کسب مهارتهای لازم
  6. آشنایی با چگونگی مدیریت و فرماندهی در صحنه حادثه و عملیات اطفاء حریق