خانه » کلیات HSE

کلیات HSE

کلیات ایمنی، بهداشت و محیط زیست شامل مقررات و اصول HSE و نحوه بازرسی و ممیزی در صنایع گوناگون می باشد.

هدف کلیات HSE:

  1. آشنایی با اصول و مقررات بهداشت، ایمنی و محسط زیست (HSE)
  2. آشنایی با اصول ضرورت و ویژگیهای بازرسیهای HSE
  3. آگاهی شرکتهای پیمانکاری از الزامات HSE و روشن ساختن مسئولیتهای شرکتهای پیمانکار
  4. شناخت استانداردهای مرتبط با HSE و روشهای استفاده از آنها
  5. آشنایی با سیستمهای ایمنی و تجهیزات فرایندی و کاربردی آنها
  6. آشنایی با نحوه صدور پروانه های کار
  7. آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS18001)
  8. آشنایی با تکنیکهای ارزیابی ریسک
  9. آشنایی با نحوه آموزش و فرهنگسازی HSE در صنایع