خانه » ضوابط و استانداردها

ضوابط و استانداردها

استانداردها و ضوابط موجود در زمینه گسترش فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در ایران و سایر کشورهای جهان مبتنی بر علوم مرتبط تعیین و لازم الاجرا می باشند که در کشور ما این قوانین توسط سازمانهای مربوطه از قبیل وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست و غیره تصویب و ابلاغ گردیده است.