خانه » مدیریت بحران

مدیریت بحران

هیچکس انتظار وقوع بلا و یا شرایط اضطراری را به ویژه مواردی که بر خود فرد، کارکنان و کسب و کارش تاثیر گذارد، ندارد. با این حال واقعیت مسلم این است که بلایا و شرایط اضطراری ممکن است در هر لحظه، برای هر کس و در همه جا رخ دهند لذا باید پیش بینی ها و اقدامات لازم را در این زمینه مبذول داشت.

اهداف مدیریت بحران:

  1. آشنایی با سناریو نویسی و انواع روشهای مختلف آن در شرایط اضطراری و مانورها
  2. آشنایی با تکنیکهای ارزیابی ریسک و کاربرد آن در مدیریت بحران
  3. نحوه انتخاب مناسبتریت سیستم اجرایی در شرایط اضطراری