خانه » قبل از پوشیدن کفش دقت کنید

قبل از پوشیدن کفش دقت کنید

قبل از پوشیدن کفش مراقب پاهای خود باشید

http://www.aparat.com/v/HOVbf