خانه » عوامل شیمیایی

عوامل شیمیایی

عوامل شیمیایی در محيط كار در برگيرنده تمام مواد اوليه، موادخام، مواد واسطه و فرآورده‎هاي اصلی كه در صنعت به كار میروند يا توليد مي‎شوند، می باشند. اين مواد كه به شكل گاز، مايع و يا جامد هستند، ممكن است طبيعي يا مصنوعی بوده و دارای منشا گیاهی، حیوانی و يا سنتتيك (معدنی یا آلی) باشند. هر يك از اين مواد دارای خطرات و زیانهای مختص به خود است كه در صورت تماس فرد با آن رخ می‎نمايند. زيان حاصل از آنها به نوع، راه ورود، مقدار و طول زمان تماس بستگی دارد.

 اهداف عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

  1. آشنایی با مواد شیمیایی خطرناک و راههای مقابله با آن
  2. شناخت برگه ایمنی مواد (MSDS)
  3.  شناخت روشهای مختلف نمونه برداری و تجزیه آزمایشگاهی آلاینده های هوا
  4. آشنایی با انواع سموم و آثار آنها بر سلامتی کارکنان
  5. افزایش سطح آگاهی عمومی در مواجهه با حوادث شیمیایی و روش مقابله اضطراری با این نوع مواد
  6. شناخت ایمنی آزمایشگاه و پیشگیری از خطرات آن
  7. مدیریت پسماندهای شیمیایی