خانه » دکتر آیدین دلگشایی

دکتر آیدین دلگشایی

مشاور محترم مجموعه مهندسی ایمنیٍ، بهداشت و محیط زیست جناب آقای دکتر آیدین دلگشایی که ما را در اجرای اهداف سایت آموزشی همراهی می نمایند اطلاعات کامل و رزومه کاری جناب دکتر را در بخش رزومه کاری مطالعه فرمایید