خانه » ایمنی جرثقیل

ایمنی جرثقیل

فیلم ایمنی جرثقیل

تهیه شده توسط شرکت ملی نفت ایران

http://www.aparat.com/v/v7kG5