خانه » عامل انسانی در تصادف

عامل انسانی در تصادف

در چند درصد از تصادفات مقصر انسان است؟

http://www.aparat.com/v/Sl3NZ