خانه » کف و کفسازها در آتش نشانی

کف و کفسازها در آتش نشانی

خصوصیات اصلی فومهای اطفاء حریق
Expansion :
مجموع فوم تولیدی از محلول فوم زمانی كه از داخل ابزار تولید فوم عبور كرده باشد.
Stability :
 توانائی فوم ایجاد شده پایانی در نگهداشتن مایع درون آن و همچنین حفظ تعداد، اندازه، و شكل حبابهای موجود در فوم و به معنای دیگر توانائی سالم باقیماندن فوم می باشد.
Fluidity :
توانایی جریان یافتن و پیشروی فوم بر روی سطح مایعات قابل اشتعال. 
Contamination resistance :
 توانائی فوم تولید شده در برابر آلودگیهای ناشی از مایعی كه برای آن به كار برده می شود.
Sealing and resealing:
 توانائی فوم در مسدود كردن و جلوگیری از پیشرفت حوادث و همچنین توانائی پوشش آن در مقابل سطوح داغ و بی شكل (اشكال نا متعارف ) .
Knock down and extinction:
 توانائی فوم تولید شده در كنترل و اطفاء حریق .
Burn – back resistance: 
 توانائی فوم در بدون تغییر باقی ماندن روی سطح سوخت وقتی كه در مقابل گرما و شعله قرار می گیرد . عملكرد فومهای آتش نشانی می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل زیر باشد:
• نوع وسیله تولید فوم بكار و روش تولید و نگهداری فوم .
• نوع كنستانتره فوم بكار رفته شده .
• نوع آتش و سوخت موجود.
• تاكتیكهای بكار گیری فوم .
• میزان فوم بكار رفته چه اندازه می باشد .
• كیفیت آب بكار رفته در فوم به چه صورت می باشد .
• زمان مجاورت در مقابل شعله چه اندازه می باشد .
تاثیرات وبازده بالای فومهای اطفاء حریق اغلب بعد از بررسی دقیق وكامل فاكتورهای بالا امكان پذیر است 

برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید 

کف و کفساز (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران حوزه معاونت آموزش و تربیت بدنی)

به ما بپیوندید
www.hse-eng.ir
https://telegram.me/hseeng1
https://www.instagram.com/hseengineering
http://www.aparat.com/www.hseeng.ir.