خانه » مهندسی منابع انسانی (ارگونومی)

مهندسی منابع انسانی (ارگونومی)

ارگونومی علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را  با توجه به توانايergonomics_1ي هايي جسمي-فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. ارگونومى در اصل واژه اى يونانى است كه از تركيب ERGO به معنى كار و نوموس NOMS به معناى قاعده و قانون تشكيل شده است.

شناخت اصول صحیح ارگونومی و بکارگیری آن در محیطهای کاری/ عملیاتی و ستادیهدف از مطالعه علم ارگونومی عبارتند از:

  1.   شناخت اختلالات اسکلتی عضلانی/ شیوه ارزیابی و راههای پیگیری آن
  2.   آشنایی با نوبتکاری و خصوصیات آن