خانه » گازها ومايعات قابل انفجار در معادن

گازها ومايعات قابل انفجار در معادن

آشنایی با مقررات و استانداردهای ایمنی دستگاههای برقی و ابزار دقیق در محیطهای مستعد خطر که اصطلاحا ضد انفجار نامیده می شوند از دو جنبه دارای اهمیت است
1- جنبه انسانی
2- جنبه اقتصادی
برای مطالعه استانداردهای گازها ومايعات قابل انفجار در معادن خواهشمند است با ارایه نام و ایمیل خود لینک دانلود را دریافت نمایید 

به ما بپیوندید
www.hse-eng.ir
https://telegram.me/hseeng1
https://www.instagram.com/hseengineering
http://www.aparat.com/www.hseeng.ir