خانه » ایمنی چشم

ایمنی چشم

خطرات محيط هاي كاري براي چشم ها شامل موارد زير است:
•ذرات و اجسام پرتاب شده
•اجسام نوك تيز
•پاشش مايعات شيميايي
•گاز ها و بخارات شيميايي
•اجسام نوك تيز
•تابش هاي گرمايي
•ذرات پاتوژن
•اشعه ها (نور مرئي، مادون قرمز، ماوراي بنفش، ليزر)
•و ساير خطراتي كه ميتوانند چشم را تهديد كنند
•آسيب هاي چشمي زير ممكن است در يك محيط كاري ايجاد گردد:
•صدمات ناشي از وارد شدن ضربه به چشم
•جراحت ناشي از ورود اجسام نوك تيز در چشم
•جراحت ناشي از پرتاب اجسام و ذرات به چشم
•سوختگي شيميايي ناشي از پاشش مواد شيميايي (اسيد ها، باز ها، حلال ها و … )
•سوختگي ناشي از جوشكاري
•آسيب به شبكيه
•آسيب به قرنيه
•بيماري هاي چشمي مانند آب مرواريد
•ساير آسيب ها

برای مطالعه انواع عینکهای محافظ چشم به لینک زیر مراجعه نمایید

عینک ایمنی

به ما بپیوندید

www.hse-eng.ir

https://telegram.me/hseeng1

https://www.instagram.com/hseengineering

http://www.aparat.com/www.hseeng.ir