خانه » دکتر آیدین دلگشایی

دکتر آیدین دلگشایی

 aidindelgoshaeiدکتر آیدین دلگشایی کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی  را در سال 1383 و کارشناسی ارشد خود را در سال 1386 دریافت کرده است . ایشان چند سال بعد جهت ادامه تحصیل و گرفتن مدرک PHD از دانشگاه UPM به مالزی سفر و در سال 1395 موفق به دریافت مدرک دکتری صنایع گردید. 

ایشان همچنین به عنوان سرممیز استانداردهای بین المللی ISO9001 ,ISO14001 ,ISO45001 ,OHSAS18001 ,ISO17025 ,ISO1006 ISO220001 و HACCP می باشند.