خانه » کنفرانسها

کنفرانسها

در این بخش شما می توانید با محل، زمان، و شرایط کنفرانسهای مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) که در سال جاری در کشور ایران یا سایر کشورهای جهان برگزار می گردد آشنا شده و با مراجعه به لینک هر کنفرانس یا همایش اطلاعات ارایه شده ونحوه شرکت در آن را جویا شده و ثبت نام نمایید.

کنفرانسهای داخلی

کنفرانسهای بین المللی

همایش ایمنی و آتش نشانی