خانه » برق گرفتگی

برق گرفتگی

اگر فردی از اعضای خانواده یا دوستان و همکاران شما دچار برق گرفتگی شوند چه اقداماتی انجام خواهید داد؟ داشتن اطلاعات اولیه از اقداماتی که در لحظات شروع حادثه باید انجام دهید می تواند جان افراد را نجات داده و به آنها امکان زندگی دوباره ببخشد. در فایل زیر کمکهای اولیه و اقدامات ابتدایی آموزش داده شده است.