خانه » همایش ملی مدیریت HSE در حوزه شهروندی با محوریت اصناف

همایش ملی مدیریت HSE در حوزه شهروندی با محوریت اصناف

اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی با محوریت اصناف

تاریخ برگزاری: 23 تیر 1395

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف

تاریخهای مهم : 

مهلت ارسال مقاله :  15 خرداد 1395

مهلت ثبت نام : 30 خرداد 1395

زمان برگزاری همایش : 23 تیر 1395

مکان برگزاری همایش : دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات دبیرخانه : 

شماره تلفن : 88796684

آدرس ایمیل : cpsl.municipality@gmail.com

وب سایت همایش  : www.cpsl.ir