خانه » کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم

محورهای کنفرانس: 

عمران –  معماری –  مدیریت شهری –  شهرسازی –  جغرافیا –  گردشگری –  منابع طبیعی –  محیط زیست –  پسماند

تاریخ های مهم : 

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 1395 

اعلام نتایج داوری: 5 روز پس از ارسال مقاله 

اعلام نام مجلات ISI و تخصصی بین المللی: اوایل مرداد 1395 

تاریخ برگزاری کنفرانس: 14 شهریور 1395

اطلاعات دبیرخانه کنفرانس :

وب سایت: www.newconf2016.com

ایمیل دبیرخانه: info@newconf2016.com

تلفن:  09014942277