خانه » کمکهای اولیه در برق گرفتگی

کمکهای اولیه در برق گرفتگی

عملیات امداد و نجات به عملیات تجسس و کمک‌رسانی به افرادی که در معرض خطرات دلهره‌آور و یا قریب‌الوقوع قرار گرفته‌اند اطلاق می‌شود. حوزهٔ کلی امداد و نجات، خود شامل زیرحوزه‌های فراوانی است که اغلب بر پایهٔ نوع زمینی که عملیات امداد و نجات بر روی آن انجام می‌گیرد دسته‌بندی می‌شوند.