خانه » انواع سیستم تهویه

انواع سیستم تهویه

اهميت هواي پاك در محيطهاي كار صنعتي بخوبی شناخته شده است. در صنعت امروزی با فرایندهای پیچیده از ترکیبات و مواد شیمیایی متعدد و رو به افزایشی استفاده می شود که تعداد زیادی از آنها دارای سمیت بالایی هستند.